با شروع فصل کشت برنج، از ابتدای اردیبهشت تا نیمه خرداد 1403 کلیه سفارشات مشتریان، در هر شنبه ارسال می‌گردد. سپاس از صبوری شما

برنج گلستان

کمی صبر کنید...

یکی دیگر از استان‌هایی که کشت انواع برنج در آن رایج است، استان گلستان است. در این استان گونه‌های مختلفی از برنج را شالیکارها می‌کارند و در ایران و خارج از کشور مصرف می‌شود. اغلب برنج‌های پرمحصول بازار که بخش اعظم نیازهای کشور را پوشش می‌دهد، در استان گلستان تأمین می‌شوند.

01144854208